Bestemmingsplan Meije 300 Zegveld

Het plangebied bestaat uit de percelen op het adres Meije 300 in Zegveld, Het plan regelt het bouwen en het gebruik via de bestemming 'recreatie'.

Het plan, met de digitale planidentificatie 'NL.IMRO.0632.meije300-bVA1' is door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld op 24 november 2016. Op 28 februari 2018 heeft de Raad van State het besluit van de raad vernietigd, maar uitsluitend voor zover dit betreft het woord "catering" in artikel 3, lid 3.1, onder e, van de planregels (uitspraak 201609656/1/R2). Het plan is als geconsolideerde versie (aangepast naar aanleiding van de uitspraak) gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl. De geconsolideerde versie heeft de digitale planidentificatie 'NL.IMRO.0632.meije300-bVA2'. U kan de stukken ook hieronder inzien als pdf.

Beschikbare documenten:

Bestemmingsplan:
- PDF iconVerbeelding
- PDF iconRegels
- Bijlagen bij de Regels:

- PDF iconParkeernormen
- PDF iconToelichting
- PDF iconBijlage 1 Bedrijfsplan
- PDF iconBijlage 2 Uitspraak commissie ruimtelijke kwaliteit en erfgoed
- PDF iconBijlage 3 Verkeersonderzoek
- PDF iconBijlage 4 Voortoets
- PDF iconBijlage 5 Bijlagen bij de voortoets
- PDF iconBijlage 6 Verklaring van geen bedenking
- PDF iconBijlage 7 Aeriusberekening 15 juni 2016
- PDF iconBijlage 8 Aeriusberekening 18 september 2015

- PDF iconBijlage 9 Watertoets
- PDF iconBijlage 10 Reactie provincie Utrecht
- PDF iconBijlage 11 Zienswijzen
- PDF iconBijlage 12 Staat van wijzigingen

Bijbehorende documenten:
- PDF iconUitspraak Raad van State
- PDF iconBesluit gemeenteraad