Bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld, herziening 3

Op 26 juni 2014 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld, herziening 3 ongewijzigd vastgesteld.

Het plangebied beslaat het gehele vigerende gebied van het bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld. Het bestemmingsplan bevat een wijziging van de regels ter stimulering van het behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing (behoud door ontwikkeling).

De beroepstermijn was van 10 juli tot en met 20 augustus 2014.

U kunt het plan inzien bij het Omgevingsloket (op afspraak). U kunt de stukken tevens onderaan deze pagina vinden, onder "Beschikbare documenten".

Beschikbare documenten