Bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld, Herziening 1 en Herziening 2

De bestemmingsplannen zijn op 26 april 2012 door de gemeenteraad van Woerden gewijzigd vastgesteld.

Plangebied

Het plangebied herziening 1 beslaat de percelen Meije 211 Zegveld, Breeveld 18b Woerden, Breeveld 17 Woerden, Rietveld 91 Woerden.
Het plangebied herziening 2 Beslaat het gehele vigerende gebied van bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld. Herziening 2 bevat wijzigingen in de regels en wijzigingen van aanduidingen op de plankaart voor de percelen Houtdijk 16 Kamerik, Rietveld 128 Woerden en de renvooi.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

De twee bestemmingsplannen zijn als volgt gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan: (1) aanvullende voorwaarden versterking landschappelijke kwaliteiten oeverwallen, (2) aanvullende voorwaarden instandhouding cultuurhistorische waardevolle bebouwing, (3) verruiming vrijstelling nieuwe wooneenheid in cultuurhistorische waardevolle gebouwen (alleen herziening 1).

Ter inzage

De twee vastgestelde plannen hebben met ingang van 14 juni tot en met 25 juli 2012 ter inzage gelegen in de koepel van het stadhuis. Tevens zijn de bestemmingsplannen in te zien via deze gemeentelijke website. Onder aan deze pagina zijn de stukken in te zien of te downloaden.

Digitale raadpleging

U kunt de volgende documenten downloaden of raadplegen (pdf-bestanden):

Herziening 1

Herziening 2

Meer informatie