Bestemmingsplan "Kavel Rieslinggaard"

Op 25 augustus 2014 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan ‘Kavel Rieslinggaard' gewijzigd vastgesteld (digitaal identificatienummer NL.IMRO.0632.KavelRieslinggaard-bVA1).

Doel van het bestemmingsplan is om aan de Rieslinggaard te Woerden nieuwe woningen mogelijk te maken op het (nu nog) braakliggende terrein. Het bestemmingsplan staat 2 of 3 woningen toe.

Het plan is gewijzigd vastgesteld naar aanleiding van zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Het is niet langer mogelijk om op het kavel 2-onder-1-kap woningen te bouwen. Om dit mogelijk te maken zijn er nog een aantal wijzigingen aangebracht. Een compleet overzicht van de wijzigingen kunt u vinden in de 'Staat van wijzigingen', die u kunt inzien bij het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan is per 4 februari 2015 in werking getreden en onherroepelijk geworden. 

U kunt de stukken hieronder vinden. Ook zijn de stukken in te zien bij het Omgevingsloket (op afspraak). U kunt tevens de stukken inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beschikbare documenten