Bestemmingsplan Johan de Wittlaan 13

coördinatieverordening

Vaststelling bestemmingsplan ‘Johan de Wittlaan 13, Woerden’ en verlening bijbehorende omgevingsvergunning en hogere waarde

Op 24 mei 2017 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan ‘Johan de Wittlaan 13, Woerden’ vastgesteld (planidentificatie NL.IMRO.0632.Johandewittlaan13-bVA1). De omgevingsvergunning is verleend op 6 juni 2017. Burgemeester en wethouders hebben een hogere waarde vastgesteld, omdat de normen voor geluidsbelasting worden overschreden.

De beroepstermijn liep van 8 juni t/m 19 juli 2017.

Plangebied en doel

Op het perceel Johan de Wittlaan 13 staat een voormalig onderwijsgebouw. Het pand wordt vervangen door 4 grondgebonden woningen. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Bestemmingsplan inzien

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien.

U kunt de stukken tevens vinden onderaan deze pagina, onder Beschikbare bestanden. Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beschikbare bestanden

Bestemmingsplan

Bijlagen bestemmingsplan

Omgevingsvergunning