Bestemmingsplan Herziening Dorpsstraat 181

Bestemmingsplan

Op 28 november 2013 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan 'Herziening Dorpsstraat 181' gewijzigd vastgesteld (digitaal identificatienummer NL.IMRO.0632.dorpsstraat181-bVA1). Doel van het plan is de bouw van maximaal 6 woonstudio's ter vervanging van de bestaande woning op het perceel Dorpsstraat 181 in Harmelen.

Het wijzigingsplan is per 23 januari 2014 in werking getreden.

U kunt het bestemmingsplan vinden onderaan deze pagina. Verder kunt u het plan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl. Bekijk de interactieve kaart.

Hogere geluidswaarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden hebben op grond van het bepaalde in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder hogere waarden vastgesteld voor de geluidsbelasting op de woningen.

Digitale documenten