Bestemmingsplan Haven Woerden vastgesteld

Bestemmingsplan Haven Woerden vastgesteld

Het bestemmingsplan is 26 september 2013 ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Woerden. Het digitale identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0632.Haveneo-bVA1.

Het bestemmingsplan biedt ruimte voor het realiseren van:

  1. ligplaatsen voor historische (woon)schepen aan de Emmakade
  2. een steiger voor 12 ligplaatsen aan de Singel, tussen Rozenbrug en Prinsenlaan
  3. een sanitairgebouw tegenover Westdam 3A, voor een periode van 5 jaar.

Daarnaast zijn op 7 oktober 2013 de omgevingsvergunningen verleend voor de onder de punten 2 en 3 genoemde werken.

Coördinatie

Van toepassing is de coördinatieverordening Woerden 2012 en paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening.

Ter inzage

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen liggen ter inzage van 10 oktober tot en met 20 november 2013. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode beroep instellen.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad (bestemmingsplan) treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Dit geldt ook voor de omgevingsvergunning.

Digitale raadpleging

U kunt de volgende documenten downloaden of raadplegen (pdf-bestanden):

Digitale documenten bestemmingsplan

Digitale documenten omgevingsvergunning Steiger

Digitale documenten omgevingsvergunning Sanitairgebouw