Bestemmingsplan Fort Oranje 27 Woerden

Het bestemmings­plan Fort Oranje 27 Woerden (identificatienummer NL.IMRO.0632.fortoranje27-bVA1) is op 26 juni 2014 door de gemeenteraad van Woerden ongewijzigd vastgesteld. Daarnaast heeft de raad ook de beeldkwaliteitsparagraaf uit de toelichting van het bestemmingsplan vastgesteld als bijlage van de welstandsnota.

Het perceel ligt in de noordoostzijde van de kern Woerden, in de wijk Staatsliedenkwartier. Doel is om ter plaatse van het perceel Fort Oranje 27 een nieuwe woning te kunnen bouwen, nadat de bestaande gebouwen gesloopt zijn.

Het bestemmingsplan is per 21 augustus 2014 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u inzien bij het Omgevingsloket in het stadhuis (op afspraak).

Daarnaast is het bestemmingsplan onderaan deze pagina in te zien, onder 'Beschikbare documenten' (pdf-bestanden). Verder kunt u het plan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beschikbare documenten