Bestemmingsplan Dorpeldijk 1 Harmelen

Bestemmingsplan

Op 26 juni 2014 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan 'Dorpeldijk 1 Harmelen' ongewijzigd vastgesteld (digitaal identificatienummer NL.IMRO.0632.bpDorpeldijk1-bVA1)

Doel van het plan is het realiseren van een extra vrijstaande woning met bijgebouw in het kader van de 'ruimte voor ruimte'-regeling en het herbouwen van de bestaande woning met bijgebouw op het perceel Dorpeldijk 1 in Harmelen. In ruil voor het bouwen van deze twee woningen met bijgebouw wordt op het perceel de bestaande woning, de bedrijfsgebouwen en de kassen gesloopt.

Het bestemmingsplan is per 21 augustus 2014 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende relevant stukken inzien bij het omgevingsloket in het stadhuis (op afspraak). Daarnaast is het bestemmingsplan onderaan deze pagina in te zien, onder 'Beschikbare documenten' (pdf-bestanden).  Verder kun u het bestemmingsplan vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Besluit hogere waarde

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden hebben op grond van het bepaalde in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder Hogere waarde vastgesteld voor de geluidsbelasting op de gevel van de nog te realiseren extra woning vanwege het railverkeer.

Beschikbare documenten

Bijlagen: