Bestemmingsplan Binnenstad Woerden

Het bestemmingsplan Binnenstad Woerden is op 6 juli 2009 gewijzigd door de gemeenteraad vastgesteld. Het bestemmingsplan is onherroepelijk met uitzondering van de watertoren aan de Oostsingel 1a.

Doel

Het plan vervangt het bestemmingsplan Binnenstad en biedt een juridisch planologische basis om het bestaande woon-, werk- en recreatiegebied flexibel te beheren. Daarnaast maakt het bestemmingsplan de realisatie van enkele nieuwbouwplannen mogelijk waarvan de uitvoerbaarheid is verzekerd. Het betreft de volgende plannen de Torenwal, Oranjestraat/Prins Hendrikkade, Plantsoen/Hogewalstraat, Hogewoerd 3/3A en Havenstraat 38/40.

Plangebied

Het plangebied omvat het centrum van de stad Woerden gelegen tussen de buitengrenzen van de vestingsgrachten met uitzondering van het zogenaamde Defensie-eiland en het ten zuiden daarvan gelegen deel van de buitengracht.

Digitale documenten