Bestemmingsplan Berberis- en Hazelaarstraat

Vaststelling bestemmingsplan Berberis- en Hazelaarstraat en verlening bijbehorende omgevingsvergunning

Op 26 juni 2014 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan 'Berberis- en Hazelaarstraat' gewijzigd vastgesteld (digitaal identificatienummer NL.IMRO.0632.berberisstraat-bVA1). Naast het bestemmingsplan heeft de raad ook het bijbehorende beeldkwaliteitsplan vastgesteld als bijlage van de welstandsnota. De omgevingsvergunning voor het project is verleend op 5 juli 2014.

GroenWest wil een aantal woningen aan de Berberisstraat, Hazelaarstraat, Lindenlaan en Meidoornstraat slopen en herontwikkelen. 16 seniorenwoningen en 24 flatwoningen worden vervangen door 14 patiowoningen en 24 appartementen. Daarnaast wil GroenWest op de benedenverdieping van het appartementencomplex een gezondheidscentrum realiseren. Voor de ontwikkeling zijn een nieuw bestemmingsplan en een omgevingsvergunning nodig.

Van toepassing is de Coördinatieverordening Woerden 2012 en paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Op basis daarvan liggen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning ter inzage.

Het bestemmingsplan is per 21 augustus 2014 in werking getreden en onherroepelijk geworden. 

U kunt de stukken inzien bij het Omgevingsloket (op afspraak). Daarnaast is het bestemmingsplan onderaan deze pagina in te zien, onder 'Beschikbare documenten' (pdf-bestanden). U kunt het bestemmingsplan ook vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Bekijk de interactieve kaart te bekijken.

Beschikbare documenten

Bestanden omgevingsvergunning