Bestemmingsplan Barwoutswaarder 89A

Op 27 november 2014 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan Barwoutswaarder 89A met de digitale planidentificatie NL.IMRO.0632.BWW89A-bVA1 gewijzigd vastgesteld.

Plangebied en doel

Het plangebied beslaat het perceel Barwoutswaarder 89A in Woerden, kadastraal bekend gemeente Woerden, sectie F, nrs. 415, 438, 508 t/m 513. Ter plekke geldt nu het bestemmingsplan Landelijke Gebied Woerden, Kamerik en Zegveld, met name de bestemming "bedrijf, houtverwerkingsbedrijf". De herziening is bedoeld om andere bouw en gebruik toe te staan.

Ter inzage

Het plan ligt ter inzage van 11 december 2014 tot en met 21 januari 2015. Alle relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de hal van het Stadhuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien. Adres: Blekerijlaan 14 te Woerden. Meer informatie vindt u in de bekendmaking.

Onder aan deze pagina zijn de stukken digitaal in te zien of te downloaden.

Beschikbare documenten vastgesteld bestemmingsplan

Bijlagen bij de toelichting

Overige documenten