Bestemmingsplan Barwoutswaarder 160

Op 26 maart 2014 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan Barwoutswaarder 160 met de digitale planidentificatie NL.IMRO.0632.BWW160-bVA1 gewijzigd vastgesteld. Bij de vaststelling is de verbeelding gewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

Het plangebied beslaat het perceel Barwoutswaarder 160 in Woerden. Het beoogde gebruik van het bestaande gebouw is wonen.

Het bestemmingsplan is per 3 juli 2014 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Bekijk de interactieve kaart. U kunt het plan ook inzien bij het Omgevingsloket (op afspraak). U kunt de stukken tevens onderaan deze pagina vinden, onder "Digitale bestanden".

Hogere waarde geluid wegverkeer

Burgemeester en wethouders hebben op voor dit plan hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vastgesteld.

Digitale bestanden