Bestemmingsplan Arsenaal Woerden vastgesteld

Bestemmingsplan Arsenaal Woerden vastgesteld

Het bestemmingsplan is op 27 juni 2013 ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Woerden. Het digitale identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0632.Arsenaal-bVA1.

Het bestemmingsplan biedt ruimte voor het realiseren van een hotel, brasserie met proeverij aan de Groenendaal 26. De bouwregels bevat een regeling voor bijgebouwen.

Tevens is de omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een bijgebouw, het verwijderen en terugplaatsen van baksteen muurdammen, een gietijzeren hek, houten balken, het plaatsen van dakramen in het schuine dakvlak en een daklicht, het plaatsen van stalen kozijnen en vervangen van houten luiken voor het perceel Groenendaal 26 in Woerden.

Ter inzage

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen ter inzage van 11 juli tot en met 21 augustus 2013. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode beroep instellen.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad (bestemmingsplan) treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Dit geldt ook voor de omgevingsvergunning.

Digitale raadpleging

U kunt de volgende documenten downloaden of raadplegen (pdf-bestanden):

Digitale documenten bestemmingsplan

Digitale documenten omgevingsvergunning