Beheersverordening Waterrijk Woerden

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 26 juni 2014 de beheersverordening "Waterrijk Woerden", met identificatienummer NL.IMRO.0632.bvwaterrijkwoerden-vVA1, heeft vastgesteld. De voorliggende beheersverordening legt de bestaande situatie vast en continueert de geldende (bestemmings)planregelingen.

De beheersverordening vervangt voor de wijk Waterrijk in Woerden de bestemmingsplannen "Waterrijk Woerden", "Villapark Zuid" en "Villapark Midden" en tevens de geldende uitwerkingsplannen en een projectbesluit. Daarbij zijn de regelingen uit deze plannen één-op-één overgenomen. De bestaande mogelijkheden blijven daarom behouden en er worden geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt.

De beheersverordening is vanaf 10 juli 2014 in werking getreden.

U kunt de beheersverordening op afspraak inzien bij het Omgevingsloket (Blekerijlaan 14 te Woerden). Ook kunt u het plan onderaan deze pagina vinden, onder 'Beschikbare documenten' (pdf-bestanden).
Daarnaast is het plan in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beschikbare documenten