Beheersverordening Kern Kamerik en kern Kanis

De beheersverordening "Kern Kamerik en kern Kanis", met identificatienummer NL.IMRO.0632.bvkernkamerikkanis-vVA1, is op 5 november 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.

De beheersverordening vervangt de bestemmingsplannen "Kern Kamerik" en "Kern Kanis" en het wijzigingsplan "Herontwikkeling Pastorielaantje Kanis". Daarbij zijn de regelingen uit deze plannen overgenomen. Tevens is het actuele gemeentelijke beleid in de beheersverordening opgenomen. De bestaande (bouw)mogelijkheden blijven daarom behouden.

De beheersverordening is op 12 november 2015 in werking getreden.

De beheersverordening kunt u op afspraak inzien bij het Omgevingsloket (Blekerijlaan 14 te Woerden). Ook kunt u het plan onderaan deze pagina vinden, onder 'Beschikbare documenten' (pdf-bestanden).
Daarnaast is het plan in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beschikbare documenten