Monumenten

De gemeente Woerden heeft meer dan 110 rijksmonumenten en 130 gemeentelijke monumenten. Woerden heeft bijna 250 beschermde monumenten en vele andere historische panden. Het centrum van Kamerik is een beschermd dorpsgezicht.

Monumentale panden

Op de CultuurHistorische WaardenKaart zijn monumenten, cultuurhistorisch waardevolle panden, objecten en structuren terug te vinden. Zie: CultuurHistorische WaardenKaart

Vergunning 

Wilt u uw monumentale gebouw verbouwen of renoveren? Monumenten zijn beschermd. U heeft in meestal een omgevingsvergunning nodig. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument dan wordt gecontroleerd of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Zie: Vergunning aanvragen

Subsidies

Gemeentelijk monument

Als u een gemeentelijk monument heeft, kunt u subsidie aanvragen voor de kosten van onderhoud, renovatie en restauratie. Zie: Gemeentelijk monument

Groen erfgoed

De gemeente Woerden zet zich in voor het behoud van groen erfgoed. Wij zijn aangesloten bij het Platform Kleine Landschapselementen. Landschapselementen zijn bijvoorbeeld bomen, knotwilgen en houtsingels die het landschap een eigen karakter geven.

Landschapselementen

Bent u eigenaar of gebruiker van agrarische grond, dan verwijzen we naar de Agrarische Natuurvereniging Rijn, Vecht en Venen (RVV) Zie: Vergoedingen

Beschermde boom

De gemeente Woerden werkt met een beschermde bomenlijst. Als uw boom op deze lijst staat dan kunt u een aanvraag indienen. Zie: Beschermde boom

Contact

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar monument@woerden.nl of bel naar 14 0348.

Veelgestelde vragen

Kan ik subsidie aanvragen voor een rijksmonument? 

De gemeente geeft geen subsidie voor onderhoud aan gemeentelijke monumenten. Meer informatie over subsidie voor rijksmonumenten vindt u bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed of het Nationaal Restauratiefonds