Opvang asielzoekers

Een overzicht van hulp en opvang voor asielzoekers.

De gemeente Woerden wil iedereen die dat nodig heeft hulp en een thuis bieden. We zetten ons in voor alle mensen die snel een woning nodig hebben: 

  • Jongeren 
  • Starters 
  • Inwoners in nood na scheiding of brand 
  • Vluchtelingen 

Vluchtelingen 

Er zijn verschillende groepen mensen met verschillende rechten en plichten. 

  • Asielzoekers: vluchtelingen die nog niet zeker weten of ze in Nederland mogen blijven. Zij mogen nog niet werken in Nederland. 
  • Statushouders: vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. Zij mogen werken, een opleiding volgen en een woning huren.  
  • Oekraïense vluchtelingen: zij mogen tijdelijk in Nederland blijven. Zij mogen werken, een opleiding volgen en een woning huren. Zie: Hulp voor Oekraïne / Помощь Украине

Opvang asielzoekers 

De Rijksoverheid verplicht waarschijnlijk elke gemeente asielzoekers onderdak te geven. De gemeente Woerden bereidt zich hierop voor. Daarvoor zijn we in overleg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). COA zorgt voor de opvang van asielzoekers. Samen met het COA zoeken we naar een veilig thuis voor asielzoekers. Dit is moeilijk, want er is een woningtekort. 

Werk, zorg en onderwijs  

Vluchtelingen hebben zorg, onderwijs en activiteiten nodig. Denk aan de huisarts, taalcursussen en kinderopvang. Helaas is er tekort aan personeel in vooral de zorg en het onderwijs. Dat maakt de oplossing extra moeilijk. De provincie Utrecht en de 26 gemeenten in Utrecht werken samen om vluchtelingen helpen. We zoeken naar opvanglocaties en uitbreiding van zorg, onderwijs en andere voorzieningen. 

Contact 

De gemeente houdt omwonenden op de hoogte. Heeft u vragen, zorgen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar vluchtelingen@woerden.nl of bel naar 14 0348