Verkiezingen 2023

Op woensdag 15 maart 2023 waren de Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen. U vindt hier de uitslagen.

Uitslagen per stembureau

Op elk stembureau wordt een proces-verbaal gemaakt met de uitslag. Hierin staat hoeveel stemmen er op het stembureau zijn uitgebracht en ook het aantal stemmen per kandidaat. U kunt de processen-verbaal ook in het gemeentehuis inzien, bel naar 14 0348.

Uitslagen Provinciale Statenverkiezingen 2023

Uitslagen Waterschapsverkiezingen 2023