Verkiezingen 2023

Op woensdag 22 november 2023 is de Tweede Kamerverkiezing. U mag die dag stemmen.

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft een Nederlandse nationaliteit en woont in Woerden.
  • U bent niet uitgesloten voor kiesrecht.

Planning 

  • U ontvangt de kandidatenlijst een week voor de verkiezing.  
  • U ontvangt de stempas ongeveer 2 weken voor de verkiezing.

Procedure

Wat moet u meenemen naar het stembureau?

  • Als u uw eigen stem uitbrengt: uw stempas én uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
  • Als u ook namens iemand anders stemt: een volmachtbewijs. Of de ingevulde stempas en een kopie paspoort of ID-kaart van de persoon namens wie u stemt.

Stembureaus

Zie: Stembureaus in Woerden e.o.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik iemand voor mij laten stemmen?
Ik ben verhuisd tijdens de verkiezingen. Waar kan ik stemmen?

U stemt in de gemeente waar u op de dag van kandidaatstelling (9 oktober 2023) stond ingeschreven. U ontvangt uw stempas op dit adres.