Stemmen en tijdelijk verblijf in het buitenland

U bent tijdelijk in het buitenland en staat ingeschreven in de gemeente Woerden. U kunt stemmen via volmacht of per brief.

Schriftelijke volmacht

U stemt via een schriftelijke volmacht.

  • De aanvraag hiervoor verloopt via de eigen gemeente.
  • Het verzoek voor volmacht kan vanaf 23 april 2024 hier opgevraagd worden. 

Brief

U stemt per brief.

  • U moet een buitenlands postadres hebben.
  • U vraagt dit aan bij de gemeente Den Haag. Zie: Stemmen per brief aanvragen
  • U ondertekent de aanvraag.
  • U stuurt een kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument mee.
  • De aanvraag moet uiterlijk 9 mei 2024 ontvangen zijn bij de gemeente Den Haag.