Vuurwerk

Dit jaar is het weer toegestaan om tijdens Oud & Nieuw vuurwerk af te steken. Op deze pagina leest u welk vuurwerk is toegestaan en hoe u melding kunt maken van vuurwerkoverlast.

Het is ook toegestaan om feesten en evenementen te organiseren. 

Samenvatting algemene vuurwerkregels in Nederland

  • U mag het hele jaar F1-vuurwerk kopen en afsteken;
  • U mag ander vuurwerk alleen afsteken vanaf 31 december 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur;
  • U mag geen illegaal vuurwerk hebben of afsteken;
  • U mag maximaal 25 kilo vuurwerk hebben per huishouden;
  • U mag vuurwerk kopen op 29, 30 en 31 december (F1-vuurwerk uitgezonderd);
  • U F1-vuurwerk kopen vanaf 12 jaar, F2-vuurwerk vanaf 16 jaar.

Meld vuurwerkoverlast 

  • Meld vuurwerkoverlast via e-mail naar vuurwerkoverlast@woerden.nl.
  • We sturen uw melding door aan de boa's, politie en de jongerenwerkers van Gro-UP Buurtwerk. Wij kunnen echter niet garanderen dat zij meteen actie ondernemen.

Ziet u dat er vernielingen worden gepleegd of heeft u het vermoeden dat er zwaar illegaal vuurwerk wordt afgestoken? Meld dit direct bij de politie via het algemene telefoonnummer: 0900-8844.  Bij acuut levensgevaar neemt u contact op met de politie via 112.

Voor meldingen van afvaloverlast, stank, geluidoverlast en vernielingen kunt u een melding doen bij de gemeente

Illegaal vuurwerk

Het afsteken, vervoer en opslag van illegaal vuurwerk is (levens)gevaarlijk. Bel bij een vermoeden de politie op 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. U kunt illegaal vuurwerk inleveren op de inleverlocaties van de gemeente Utrecht.