Vuurwerk

Dit jaar is het weer toegestaan om tijdens Oud & Nieuw vuurwerk af te steken. Op deze pagina leest u welk vuurwerk is toegestaan en hoe u melding kunt maken van vuurwerkoverlast.

Samenvatting algemene vuurwerkregels in Nederland

  • U mag het hele jaar F1-vuurwerk kopen en afsteken.
  • U mag ander vuurwerk alleen afsteken vanaf 31 december 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur.
  • U mag geen illegaal vuurwerk hebben of afsteken.
  • U mag maximaal 25 kilo vuurwerk hebben per huishouden.
  • U mag vuurwerk kopen op 29, 30 en 31 december (F1-vuurwerk uitgezonderd).
  • U mag F1-vuurwerk kopen vanaf 12 jaar, F2-vuurwerk vanaf 16 jaar.

Meld vuurwerkoverlast 

  1. Meld vuurwerkoverlast via de pagina 'Melding doen'.
  2. Kies 'Overlast en handhaving'. Geef de locatie aan en selecteer 'Er is vuurwerkoverlast'.
  3. We sturen uw melding door aan de boa's, politie en de jongerenwerkers van Gro-UP Buurtwerk. Wij kunnen echter niet garanderen dat zij meteen actie ondernemen.

Een melding heeft altijd zin! We controleren extra bij locaties waar veel vuurwerkoverlast gemeld wordt.

Ziet u dat er vernielingen worden gepleegd of heeft u het vermoeden dat er zwaar illegaal vuurwerk wordt afgestoken? Meld dit direct bij de politie via het algemene telefoonnummer: 0900-8844.  Bij acuut levensgevaar neemt u contact op met de politie via 112.

Illegaal vuurwerk

Het afsteken, vervoer en opslag van illegaal vuurwerk is (levens)gevaarlijk. Bel bij een vermoeden de politie op 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. U kunt illegaal vuurwerk inleveren op de inleverlocaties van de gemeente Utrecht.