Subsidie verduurzaming voor maatschappelijke organisaties

Heeft uw organisatie geld nodig om uw gebouw(en) te verduurzamen? Maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen. U vraagt de subsidie schriftelijk aan.

Formulier downloaden

Bent u als maatschappelijke organisatie in financiële problemen gekomen door de verhoogde energiekosten? Zie: Subsidie energiekosten voor maatschappelijke organisaties

Voorwaarden

 • U vraagt subsidie aan voor een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk.
 • U bent een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.
 • De gebouwen waarvoor u subsidie vraagt liggen in de gemeente Woerden.
 • De activiteiten van de organisatie vinden plaats in gebouwen die eigendom zijn van de organisatie.
 • De organisatie heeft een Energiescan gehad. U kunt gratis een Energiescan laten uitvoeren via de provincie Utrecht. Uw organisatie wordt hierover geïnformeerd. Heeft u in juli geen e-mail ontvangen? Stuur een e-mail naar duurzaam@woerden.nl.
 • De organisatie heeft naast de onderhoudsreserves te weinig eigen vermogen om verduurzamingsmaatregelen volledig te betalen.
 • U vraagt uw subsidie uiterlijk 31 december 2023 aan.
 • Uw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden in de Subsidieregeling Energiekosten en Verduurzaming maatschappelijke organisaties.

Procedure

 • U vult het aanvraagformulier volledig in.
 • U vraagt uw subsidie per post of per mail aan.
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging als uw aanvraag goed is ontvangen.
 • De gemeente stuurt het besluit per post of e-mail.

U ontvangt bericht als de gemeente uw aanvraag in behandeling neemt. De gemeente kan om aanvullende informatie vragen.

Wat heeft u nodig bij het aanvragen?

 • Een officieel document van de Energiescan.
 • Een factuur van de Energiescan.
 • Een jaarrekening van kalenderjaar 2022 met een overzicht en onderbouwing van gereserveerde onderhoudskosten.
 • Een ondertekende offerte van de te nemen verduurzamende maatregel(en) naar aanleiding van een Energiescan. Hierin staat de volgende informatie:
  • De verduurzamingsmaatregel(en); 
  • De materialen die hiervoor worden gebruikt; 
  • De te bereiken Rd isolatiewaarde van de constructie of U-waarde in geval van isolatieglas; 
  • De hoeveelheid geïsoleerd oppervlak (in m2) per maatregel; 
  • De kosten van de maatregel(en) via een offerte of prijsopgaaf; 
  • De planning voor de uitvoering van de maatregel(en).

Subsidie

Het maximumbedrag per aanvraag voor deze subsidie is € 20.000.

Vragen?

Mail naar duurzaam@woerden.nl of bel naar 14 0348 als u vragen heeft over uw subsidieaanvraag.