Subsidie voor maatschappelijke initiatieven

Als u een initiatief heeft dat een maatschappelijk probleem in Woerden oplost, kunt u eenmalig subsidie aanvragen. Deze subsidie wordt ook wel ‘investeringsbudget’ genoemd. U vraagt uw subsidie schriftelijk aan.

Formulier downloaden

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

Enkele voorbeelden:

 • Huisvesting: oplossingen voor het woningtekort voor bijvoorbeeld jongeren en voor getrouwde inwoners die scheiden.
 • Jeugdzorg: ondersteuning bij opvoeding en onderwijs, gerichte aandacht voor meisjes en allochtonen, activiteiten voor een gezonde leefstijl.
 • Schuldhulpverlening: hulp bij het organiseren van de eigen administratie, budgetbeheer, het tijdig leren signaleren van schulden.
 • Echtscheiding: oplossingen voor problemen die ontstaan door scheiding. Denk aan huisvesting, schulden en gedragsproblemen bij kinderen.

Voorwaarden

 • Uw initiatief is vernieuwend. 
 • Er is sprake van cofinanciering (de gemeente financiert maximaal 90%).
 • Uw initiatief helpt bij het voorkomen en verminderen van problemen, zodat inwoners van Woerden kunnen (blijven) meedoen in de maatschappij.
 • Uw initiatief helpt meerdere doelgroepen en brengt ze samen. De gemeente steunt vooral kleinschalige initiatieven die de samenwerking versterken tussen Woerdense vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en ondernemers. 

Procedure

 1. U mailt uw initiatief naar gemeentehuis@woerden.nl.
 2. De gemeente nodigt u uit voor een gesprek, waarin uw initiatief wordt besproken.
 3. Als uw initiatief kansrijk is, dan kunt u uw subsidie schriftelijk met het aanvraagformulier aanvragen.
 4. U hoort binnen 8 weken of u subsidie krijgt.

Wat heeft u nodig bij het aanvragen?

 • Een activiteitenplan waarin u omschrijft: uw initiatief (incl. noodzaak), SMART-doel, doelgroep(en), samenwerking met andere organisaties én plan voor personeel.
 • Een begroting waarin staat: wat uw verwachte inkomsten en uitgaven zijn, hoe u de activiteiten financiert, hoe u uw begroting sluitend kreeg én hoe u uw initiatief na 1 jaar kunt voortzetten zonder subsidie.
 • Vraagt u € 10.000 of meer subsidie aan? Geef in uw begroting dan ook aan hoe u samenwerkt met andere organisaties en wat de voordelen daarvan zijn.

Subsidie

De gemeente financiert maximaal 90% van uw initiatief.