Herinrichting Meijekade

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en gemeente Woerden willen de kade, de weg en het openbaar gebied langs het riviertje de Meije verbeteren.

Wat gaat er gebeuren?

De huidige kade voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Op sommige delen wil het waterschap de kade verbeteren door de weg op de kade op te hogen, op andere delen komt een nieuwe damwandconstructie of een nieuwe tuimelkade. De gemeente wil groot onderhoud uitvoeren en de verkeersveiligheid verbeteren. Naast stabiele bermen krijgt de weg een nieuwe asfaltlaag en zijn er plannen om de openbare verlichting te vernieuwen. Het gaat om een gebied van ongeveer 4.8 kilometer tussen de Hazekade (dorpskern Meije) en de Hollandse kade (werkschuur De Kievit).

Meer informatie

Zie: Samen werken aan een veilige Meije