Aanleg Centraalbrug

De Centraalbrug is onderdeel van de ontwikkeling van het Defensie-eiland. De brug moet naast het Kasteel op de plek van de huidige dam komen. De brug wordt de hoofdentree van het Defensie-eiland.

Met de aanleg van de brug wordt de waterverbinding langs het Kasteel van Woerden naar de Prins Hendrikkade hersteld. Zo kunnen bootjes van en naar de Prins Hendrikkade varen. De doorstroming van het water rond het kasteel wordt hiermee ook verbeterd. Dit is goed voor de kwaliteit van het water. 

De brug wordt gebouwd door De Wasserij CV, de ontwikkelaar van het Defensie-eiland. 

Ontwikkeling Defensie-eiland 

De Centraalbrug is onderdeel van de ontwikkeling van het Defensie-eiland. Samen met de zandvlakte naast Gare Pompidou gaat dit het slotstuk vormen van het project Defensie-eiland.  

Werkzaamheden

Voordat de brug kan worden gebouwd moeten er ook werkzaamheden worden uitgevoerd door de gemeente. Het gaat om de aanleg van kademuren aan de kant van het centrum en aanpassingen aan het kruispunt Defensie-eiland/Centrumring. Hiervoor is extra geld nodig. De gemeenteraad is akkoord met de extra kosten voor de aansluiting van de brug op de centrumring.

Naast de aanleg van de brug wordt ook het volgende gedaan:

  • De weg langs de kerk naar het Defensie-eiland wordt een fietsstraat.
  • Stichting Het Kasteel van Woerden verlengt een deel van de gracht rondom het kasteel tot aan het elektriciteitshuisje.
  • De zandvlakte naast Gare Pompidou wordt opnieuw ingericht door De Wasserij CV. Het zand maakt plaats voor groen. 

Informatieavond

De gemeente geeft op 28 september uitleg aan geïnteresseerden op de plek van de nieuwe brug. Omwonenden en belanghebbenden krijgen hiervoor een uitnodiging.

Planning

De voorbereidende werkzaamheden gaan in het vierde kwartaal van 2023 van start. De verwachting is dat de werkzaamheden voor de zomer 2024 zijn afgerond. 

Tekening

Bekijk de tekening van de Centraalbrug.

Beschrijving tekening

  • De Prins Hendrikkade wordt een fietsstraat.
  • Tussen de Prins Hendrikkade en Wilhelminaweg komt een verkeersplateau. Dit betekent dat er een deel van het kruispunt verhoogd is.  
  • Aan het verkeersplateau wordt de Centraalbrug gebouwd.
  • Dit wordt de nieuwe aansluiting over het water naar Defensie-eiland.

Vragen?

Heeft u vragen over de werkzaamheden of over het ontwerp? Neem contact op met omgevingsmanager Tjibbe Dijk. Bel 14 0348 of mail naar dijk.t@woerden.nl.