Toekomst glastuinbouwgebied Harmelerwaard

De glastuinbouw in de Harmelerwaard heeft weinig mogelijkheden voor uitbreiding en verduurzaming. Gemeente Woerden en Provincie Utrecht onderzoeken de toekomstmogelijkheden van het kassengebied.

De afgelopen maanden is al gekeken naar de kenmerken van het gebied (bodem, water, landschap en bebouwing). Verder zijn de geschiedenis en de ruimtelijke kwaliteiten in beeld gebracht. Ook de mening vanuit de omgeving is van groot belang. Daarom krijgt iedereen van december 2022 tot en met februari 2023 de kans om hierover mee te praten.

Meepraten kan nu ook digitaal

Op een kaart kunt u heel eenvoudig uw reactie plaatsen, bijvoorbeeld een idee, een aandachtspunt of een kans die u ziet. Ook kunt u zien welke ideeën er al door anderen zijn aangedragen. U kunt uw reactie op de kaart geven tot 19 december 2022, 12.00 uur. 

Deel uw reactie op de kaart 
 

Wat gaat er gebeuren?

 • 6 december 2022: bijeenkomst 1 - Ideeën en zorgen ophalen, inventariseren wat er leeft (fysieke bijeenkomst)
 • 7 t/m 19 december 2022: ideeën en zorgen ophalen, inventariseren wat er leeft (digitaal)
 • 20 december 2022*: bijeenkomst 2 - uitwerken bouwstenen met een kleine groep
 • 17 januari 2023*: bijeenkomst 3 - uitwerken bouwstenen met een kleine groep
 • 7 februari 2023*: bijeenkomst 4 –terugkoppeling bouwstenen naar alle belanghebbenden (digitaal)
 • 16 maart 2023*: werksessie gemeenteraad/Provinciale Staten – terugkoppeling bouwstenen en prioritering.

*Data onder voorbehoud.

Planning

 • 10 november 2022: Thema-avond gemeenteraad
 • Januari t/m november 2022: Stap 1. Voorbereiding (organiseren projectteam en uitvoeren landschappelijke analyse)
 • December 2022 t/m februari 2023: Stap 2. Opstellen bouwstenen (participatie met de omgeving en verdieping met een afvaardiging)
 • Maart t/m mei 2023: Stap 3. Opstellen toekomstperspectieven
 • Mei t/m juli 2023: Stap 4. Uitwerken perspectief
 • September 2023: Stap 5. Besluitvorming (input voor Gebiedsprogramma Achtertuin van Harmelen)

Bewonersbijeenkomsten

Ideeënsessie 

 • Dinsdag 6 december 2022
 • 19:30 – 21:30 uur, zaal open vanaf 19:00 uur
 • Recreatiecentrum H2O, De Uithof 1, Harmelen

Aanmelden ideeënsessie

Om de bijeenkomst goed te kunnen organiseren, is het belangrijk dat u zich aanmeldt. U kunt zich online aanmelden via het aanmeldformulier.
Aanmelden kan tot maandag 5 december 2022, 12:00 uur. U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij Max Ponds via telefoonnummer 14 0348. 

Wat kunt u deze avond verwachten?

U krijgt een toelichting op de stappen die we doorlopen en waar we naar toe werken. Daarna willen we graag met u in gesprek over dit gebied. U kunt uw wensen, ideeën en misschien ook zorgen bespreken aan thematafels. Hoe ziet u het glastuinbouwgebied in 2030, of 2040? Wat zou u hier graag zien? En wat juist niet? Er ligt nog geen plan, dus wij komen vooral ideeën en informatie bij u ophalen. Iedereen die een bijdrage wil leveren, is van harte welkom.

Na deze bijeenkomst willen wij met een vertegenwoordiging van belanghebbenden de opgehaalde ideeën verder uitwerken. Hebt u hier interesse in, dan kunt u dit aangeven bij uw aanmelding. Bij te veel aanmeldingen maken wij een selectie. 

Liever digitaal?

U kunt uw ideeën over de toekomst van het glastuinbouwgebied Harmelerwaard ook digitaal met ons delen.

Meer informatie

Meer informatie over dit project leest u in de presentatie aan de gemeenteraad.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Stuur een e-mail naar harmelerwaard@woerden.nl of bel 14 0348 (vragen naar Max Ponds).