Toekomst glastuinbouwgebied Harmelerwaard

De glastuinbouw in de Harmelerwaard heeft weinig mogelijkheden voor uitbreiding en verduurzaming. Gemeente Woerden en Provincie Utrecht onderzoeken de toekomstmogelijkheden van het kassengebied.

Er is als eerste gekeken naar de kenmerken van het gebied (bodem, water, landschap en bebouwing). Verder zijn de geschiedenis en de ruimtelijke kwaliteiten in beeld gebracht. Ook de mening vanuit de omgeving is van groot belang. Daarom krijgt iedereen de kans om hierover mee te praten.

Blijf op de hoogte

Op ons online platform ziet u alle informatie over het project op een rij. Zoals de stappen om te komen tot een toekomstperspectief voor de Harmelerwaard. Maar ook uitnodigingen, verslagen van bijeenkomsten en een overzicht van alle ideeën, kansen en zorgen die zijn aangedragen

Ga naar het platform
 

Activiteiten

 • 6 december 2022: bijeenkomst 1 - Ideeën en zorgen ophalen, inventariseren wat er leeft (fysieke bijeenkomst)
 • 7 december 2022 t/m 15 januari 2023: ideeën en zorgen ophalen, inventariseren wat er leeft (digitaal)
 • 24 januari 2023: bijeenkomst 2 - uitwerken bouwstenen met een kleine groep
 • 7 februari 2023: bijeenkomst 3 - uitwerken bouwstenen met een kleine groep
 • 22 februari 2023: bijeenkomst 4 - terugkoppeling bouwstenen naar alle belanghebbenden
 • 21 maart 2023: werksessie gemeenteraad/Provinciale Staten – terugkoppeling bouwstenen en prioritering.

Planning

 • 10 november 2022: Thema-avond gemeenteraad
 • Januari t/m november 2022: Stap 1. Voorbereiding (organiseren projectteam en uitvoeren landschappelijke analyse)
 • December 2022 t/m februari 2023: Stap 2. Opstellen bouwstenen (participatie met de omgeving en verdieping met een afvaardiging)
 • Maart t/m mei 2023: Stap 3. Opstellen toekomstperspectieven
 • Mei t/m juli 2023: Stap 4. Uitwerken perspectief
 • September 2023: Stap 5. Besluitvorming (input voor Gebiedsprogramma Achtertuin van Harmelen)

Bewonersbijeenkomsten

Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest over de toekomst van glastuinbouwgebied Harmelerwaard. Tijdens deze bijeenkomsten stonden de bouwstenen centraal. Dit zijn de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst van de Harmelerwaard. De verslagen van de bijeenkomsten leest u op ons online platform.
Ook bij het maken van toekomstperspectieven betrekken we geïnteresseerden. Meer informatie hierover volgt.

Meer informatie

Meer informatie over dit project leest u in de presentatie aan de gemeenteraadKijk ook op ons platform.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Stuur een e-mail naar harmelerwaard@woerden.nl of bel 14 0348 (vragen naar Max Ponds).