Ook interessant

  • Wijziging Omgevingsverordening

    Op 14 juli 2023 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het Ontwerp 1e wijziging Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 vastgesteld. Provinciale Staten hebben op 30 maart 2022 de Omgevingsverordening vastgesteld. De Omgevingsverordening treedt gelijktijdig met de Omgevingswet in werking op 1 januari 2024.