Woonruimte

De gemeente biedt Oekraïense vluchtelingen op centrale plekken voor langere periode woonruimte aan. Er zijn ook opvangadressen bij particulieren.

De gemeente vangt vluchtelingen op in de Stadspoort en binnenkort op de Bleek en Statenland. Wanneer u gebruik maakt van opvang bepaalt de gemeente een passend aanbod (particuliere of gemeentelijke opvang).

Gemeentelijke opvang

De gemeente biedt Oekraïense vluchtelingen op centrale plekken woonruimte aan. Hier kunnen mensen langere tijd verblijven. Wij beheren de opvang in samenwerking met lokale hulp- en vrijwilligersorganisaties. Zo willen we de vluchtelingen een veilige plek geven waar ze in alle rust en privacy kunnen verblijven. Daarnaast kunnen ze hier de nodige begeleiding, ondersteuning en zorg krijgen.

De gemeente Woerden en Oudewater werken hard om deze locaties gereed te maken voor langdurende opvang:

 • De Stadspoort (het oude St. Antoniusziekenhuis)
 • Het leegstaande kantoorpand (De Bleek 1)
 • Het plaatsen van Portakabins (locatie Statenland in Oudewater)
Verhuizen van tijdelijke opvang naar eigen woonruimte (de Bleek 1) mogelijk vanaf 5 september 2022

Vanaf 5 september opent de gemeente Woerden de opvanglocatie in De Bleek 1 in Woerden. Oekraïense vluchtelingen die nu op een tijdelijk opvangadres wonen, Komen als eerste in aanmerking om hier voor langere tijd zelfstandig te gaan wonen. Binnenkort ontvangen de Oekraïense vluchtelingen met tijdelijke particuliere opvang en particulieren die tijdelijke woonruimte bieden persoonlijk een brief.

Voorwaarden woonruimte De Bleek 1

 • Oekraïense vluchtelingen die bij particulieren in Woerden verblijven, komen als eerste in aanmerking voor een zelfstandige woonruimte.
 • Badkamer en keuken worden gedeeld met meerdere bewoners.
 • Geef een verhuizing naar de Bleek 1 ruim voor 5 september aan de gemeente door.
 • De gemeente bekijkt welke vluchtelingen gebruik willen maken van de woonruimte.
 • De gemeente doet een aanbod aan de vluchtelingen die aangeven in de Bleek 1 te willen wonen.
 • Overgebleven plekken worden ingevuld door Oekraïense vluchtelingen die nu nog in Nederland aankomen.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de gemeentelijke opvang. Mocht u toch gebruik willen maken van de opvang dan, maar heeft u geen plek voor u huisdier dan kunt u zich aanmelden voor een opvangplek voor uw huisdier.

Aanmelden voor woonruimte Bleek 1 Woerden

Wanneer een Oekraïense vluchteling gebruik wilt maken van de gemeenschappelijke opvanglocatie, stuur dan een e-mail naar oekraine@woerden.nl. Vermeld in deze e-mail:

 • De naam van de vluchteling
 • De geboortedatum van de vluchteling
 • Het huidige verblijfsadres

Mogelijke gevolgen wanneer vluchtelingen met tijdelijk opvang niet verhuizen

 • Het kan betekenen dat verhuizing na 5 september naar een gemeenschappelijke opvang niet meer mogelijk is.
 • Vanaf 5 september moeten de tijdelijke woonruimten bij particulieren voldoen aan regels voor (brand)veiligheid. Controle hierop is mogelijk.
 • Op dit moment wordt de regeling leefgeld bekeken. Het is nog onzeker wat de hoogte van het bedrag wordt. En welke voorwaarden er gaan gelden. Dit geldt ook voor de bijkomende woonvergoeding.

Particuliere opvang

Naast gemeentelijke opvang zijn er opvangadressen bij particulieren. Deze plekken bieden woonruimte met eigen voorzieningen en zijn gecontroleerd door de gemeente.

Gastgezinnen

Op dit moment is de gemeente niet op zoek naar nieuwe gastgezinnen die Oekraïense vluchtelingen op kamers in huis nemen. Mocht dit op enig moment toch nodig zijn, dan zullen wij daarvoor een oproep doen. In de tussentijd kunt u zich als gastgezin aanmelden bij Takecarebnb.

Aanmelden particuliere woonruimte

De gemeente is vooral op zoek naar:

 • Zelfstandige woonruimte of woonruimte met eigen opgang.
 • Locaties waar families opgevangen kunnen worden (10 of meer personen).

Wanneer u een van deze woonruimten beschikbaar heeft, meld u aan via Aanmelden particuliere woonruimte.

Veelgestelde vragen

Wij zijn een gastgezin voor vluchtelingen uit Oekraïne. Heeft dit gevolgen voor de bijstandsuitkering, toeslagen of belastingen?

De kostendelersnorm geldt in dit geval niet. Wij weten nog niet wat de gevolgen zijn voor toeslagen (bijvoorbeeld huurtoeslag) en gemeentelijke belastingen.

Hoelang vangt Woerden Oekraïense vluchtelingen op?

Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne.

Kan ik een vergoeding krijgen als ik Oekraïense vluchtelingen particuliere woonruimte aanbied?

Nee. Gastgezinnen worden niet financieel gecompenseerd door de gemeente of de rijksoverheid voor de opvang van vluchtelingen. Vluchtelingen die gebruik maken van particuliere woonruimte krijgen een financiële toelage (wooncomponent). Wij adviseren u om afspraken te maken met de vluchteling over het bijdragen aan de kosten voor het verblijf in uw woning.

Ik kan de vluchtelingen niet langer opvangen. Wat moet ik doen?

Als u besluit om te stoppen meldt u dit bij de gemeente door een e-mail te sturen naar oekraine@woerden.nl. De gemeente gaat op zoek naar een vervangende woonruimte.

Voor praktische ondersteuning gaat u naar Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart.

Meer informatie

Zie: Informatie over Russische inval in Oekraïne op de website van Rijksoverheid