Verblijf van vluchtelingen uit Oekraïne

Voorwaarden recht op verblijf in Nederland

Vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit die:

  • na 26 november 2021 uit Oekraïne zijn gereisd;
  • voor 27 november 2021 in Nederland waren voor bijvoorbeeld studie, werk of om asiel te vragen, en dat kunnen aantonen.

Vluchtelingen uit Oekraïne met een andere nationaliteit die:

  • op 23 februari 2022 een permanente Oekraïense verblijfsvergunning hadden (en alleen als ze Oekraine hebben verlaten op of na 27 november 2021, en niet zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst voor 23 februari 2022);
  • op 23 februari 2022 nationale of internationale bescherming hadden in Oekraïne, bijvoorbeeld als erkend vluchteling.

Ook vallen hieronder hun partners, minderjarige kinderen en familieleden die met hen samen woonden in Oekraïne.

Deze vluchtelingen vallen onder de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne. Hier kunt u meer informatie vinden over bijvoorbeeld het maken van een afspraak met de IND.