Onderwijs en kinderopvang

De gemeente wil het mogelijk maken dat Oekraïense kinderen naar school kunnen en gebruik kunnen maken van kinderopvang.

De gemeente wil het mogelijk maken dat Oekraïense kinderen naar school kunnen en gebruik kunnen maken van kinderopvang. Bekijk de mogelijkheden om de kinderen aan te melden voor basis- of voortgezet onderwijs of een MBO opleiding in Woerden of omgeving. Of voor kinderopvang.

Basisonderwijs

  • Kinderen van 4-5 jaar kunnen naar reguliere basisscholen in Woerden. Ouders kunnen hun kind inschrijven op een basisschool naar keuze.
  • Kinderen van 6-12 jaar kunnen naar de taalklas in de Franciscusschool. Zij krijgen hier voornamelijk les in de Nederlandse taal. Nieuwe leerlingen voor de taalklas kunnen worden aangemeld via e.ilgen@stichtingklasse.nl
  • Kinderen ouder dan 12 jaar kunnen onderwijs krijgen op Ithaka in Utrecht. Meer informatie vindt u op de website van Ithaka.

Een toelichting over de veranderingen in het onderwijs vindt u in bijgaande brief: Ukrainian (pdf, 120 kB), English (pdf, 114 kB)

Voortgezet onderwijs

Voor Oekraïense kinderen van 12 t/m 18 jaar is het mogelijk onderwijs te volgen in Utrecht. Er zijn de afgelopen maanden erg veel kinderen naar de regio Utrecht verhuisd. De intake zit op dit moment vol. Er is tot de zomervakantie helaas geen plek om leerlingen voor intake aan te melden.
Houd u de website en intake agenda in de gaten. Soms meldt iemand zich af en komt er een plekje vrij. Ook gaat over een tijdje de agenda voor intake na de zomervakantie open. Meer informatie hierover vindt u op de vindt u op de website van Ithaka.

MBO Onderwijs

Instroom in regulier aanbod MBO College Rijnland

Het MBO College Rijnland biedt meer dan 120 praktische en theoretische MBO opleidingen in de regio aan. Studenten uit Oekraïne (of degenen die hen steunen) kunnen een afspraak maken voor een intakegesprek op één van de locaties. Als regulier aanbod van het MBO Rijnland past bij de student is plaatsing direct mogelijk. Het MBO Rijnland onderzoekt de mogelijkheid voor leerplichtige vluchtelingen om een onderwijsprogramma te ontwikkelen. In dit programma staan ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zinvolle daginvulling, leren van de Nederlandse en/of Engelse taal, de Nederlandse cultuur/samenleving en beroepsoriëntatie centraal.

Contactgegevens MBO Rijnland vestigingen voor het maken van afspraak voor een intakegesprek

 

Vestiging Contactpersoon E-mail/ telefoonnummer
Gouda Ruth Ceder-Darius

rceder@mborijnland.nl

06-15124794

Leiden Lammenschans Paula Rementeria Illino

prementeriaillino@mborijnland.nl

06-38165804

Leiden Breestraat Klaas Kuin

kkuin@mborijnland.nl

06-30175964

Leiden Storm Buysingstraat Corine van Egmond

cegmond@mborijnland.nl

06-45024881

Alphen aan den Rijn Khadija Agrida - Sarti

kagrida@mborijnland.nl

06-39847948

Woerden Mariam Bousaboun

mbousaboun@mborijnland.nl

06-19444960

Zoetermeer Roel Zwiers

rzwiers@mborijnland.nl

06-20139405

Leidschendam-Voorburg Roel Zwiers

rzwiers@mborijnland.nl

06-20139405

Taalonderwijs

U kunt hiervoor terecht bij de Bibliotheek Het Groene Hart.

Kinderopvang

Voorschoolse opvang op een peutergroep

Uw kind tussen 2,5 en 4 jaar, komt waarschijnlijk in aanmerking voor een plek op de voorschool. Door middel van een speciaal programma worden kinderen gestimuleerd in de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Uw kind krijgt een plek op de voorschool als de jeugdarts van het consultatiebureau hiervoor een indicatie geeft. De voorschool volgen is alleen mogelijk bij een kinderopvangorganisatie die gecertificeerd is. In totaal zijn hier in Woerden 10 locaties van Kind & Co Ludens voor beschikbaar. Of uw kind wordt geplaatst is afhankelijk van het aantal beschikbare plekken.

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang

U werkt en u heeft opvang nodig voor uw kinderen tussen 0 en 12 jaar. Dan kunt u gebruikmaken van het aanbod kinderopvang in onze gemeente. Het kinderdagverblijf is alleen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Kinderopvang betaalt u deels zelf. Er komt een toeslag vanuit de Rijksoverheid beschikbaar, maar hiervoor moet de wet Kinderopvang nog aangepast worden. De verwachting is dat de wet in 2023 aangepast wordt. Het is inmiddels wel mogelijk om maandelijks een voorschot op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst aan te vragen. Zodra de wet aangepast is wordt de toeslag definitief toegekend. Komt u niet in aanmerking voor een voorschot? Misschien kan iemand in uw omgeving (familie, vrienden of bekenden) bij de opvang helpen.