Start inspraak ontwerp-peilbesluit en projectplan Kockengen

Het waterschap heeft een nieuw ontwerp-peilbesluit opgesteld voor de slootpeilen in de polders en lintbebouwing van Kockengen en Teckop. De plannen liggen vanaf 30 mei ter inzage. Reageren op de plannen kan tot en met 10 juli. Op 19 juni organiseert het waterschap een inloopavond in Kockengen.

Op voorstel van een aantal eigenaren is gekeken naar een andere indeling van de peilgebieden.  De nieuwe indeling sluit beter aan bij de verschillen in maaiveldhoogte tussen de deelgebieden: Teckop-Zuid en Kockengen-Zuid liggen hoger dan Kockengen-Noord. Hierdoor kan het waterschap het peilbeheer beter afstemmen op het landgebruik, wat helpt om de bodemdaling te remmen.

Inspraak en informatieavond

De inspraak over het peilbesluit en het projectplan is gestart op 30 mei en duurt tot en met 10 juli. In deze periode kunt u reageren op de plannen. Meer informatie over hoe dat werkt, staat op de website van het waterschap.

Op maandag 19 juni organiseert het waterschap een informatieavond. De avond begint om 19.30 uur in Zaal Het Lokaal, Heicop 24c in Kockengen. Op deze avond kunt u in gesprek met het waterschap over de plannen en kunt u een inspraakreactie indienen.

Ga voor meer informatie naar de website van het waterschap HDSR: https://www.hdsr.nl/actueel/nieuws/@167136/start-inspraak-ontwerp-peilbesluit/