Onderzoek wijst uit: betere én goedkopere plek beschikbaar voor zuidelijkste deel weg Rembrandtbrug

De aanleg van de Rembrandtbrug kan goedkoper en met minder inbreuk op omliggende bedrijven. Dat blijkt uit een onderzoek dat het college van B&W in opdracht van de gemeenteraad uitvoerde. Dit deed zij in overleg met de betrokken ondernemers en de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU).

De OMU, die bedrijventerrein Barwoutswaarder opknapt, kocht recent de oude bedrijfslocatie van A-ware op Barwoutswaarder. De koop maakt het mogelijk om op deze plek een deel van de weg naar de Rembrandtbrug aan te leggen. De toekomstige weg verschuift daardoor naar het westen. Als dat gebeurt past deze beter tussen bestaande bedrijven en is de invloed op deze bedrijven minder groot. 

Lees ook het volledige persbericht.