Noodzakelijke reconstructie Lelie, Tulp- en Narcisstraat in Woerden zorgt voor een veilige en goed functionerende openbare ruimte

In 2024 start de gemeente Woerden met de reconstructie van de Lelie-, Tulp- en Narcisstraat in het Bloemenkwartier. De reconstructie staat in het belang van de wettelijke zorgplicht die gemeente heeft voor een veilige openbare ruimte.

Dat betekent in deze straten dat onder andere het riool vervangen en de grondwaterstand aangepast wordt. Het gevolg: de dertig bomen in de Leliestraat moeten verwijderd worden. Na de reconstructie komen er nieuwe bomen in de straat.

Om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht, is het noodzakelijk dat de dertig bomen in de Leliestraat verwijderd worden. Voor het nemen van dit besluit, is er voor zeven scenario’s extra advies gevraagd op basis van negen criteria. In sommige scenario’s bleven de bomen (voor een deel) behouden, maar kon de reconstructie niet uitgevoerd worden. En dat zou betekenen dat de gemeente niet aan haar wettelijke zorgplicht voldoet. 

Grondwaterstand aanpassen om risico paalkoprot te verkleinen

Een van de belangrijkste redenen om de bomen te verwijderen, is het verhogen van de grondwaterstand. Sommige huizen in Woerden zijn op houten palen gebouwd. Als een deel van de palen boven het grondwater komt, is er kans op paalkoprot. Dit kan weer zorgen voor schade aan huizen wat kan oplopen tot duizenden euro’s. Met het verhogen van de grondwaterstand in de Leliestraat, komt een groot deel van het wortelpakket van de bomen onder water te staan. De wortels van de bomen krijgen geen zuurstof meer en sterven binnen een jaar af. 

Wethouder Ad de Regt (Openbare Ruimte): “We moeten als gemeente voldoen aan de wettelijke zorgplicht. De inwoners verdienen een mooie nieuwe straat die veilig is en goed functioneert. We zien helaas geen enkele mogelijkheid om de bomen te laten staan. Het laten staan van de bomen zou betekenen dat het slechte riool niet vervangen wordt, de grondwaterstand niet aangepast kan worden en de kans op paalrot groter wordt.”

Negatief verplantingsadvies

In het extra advies voor de zeven scenario’s van Bomenwacht Nederland staat dat 26 bomen matig van kwaliteit zijn, 2 voldoende en 2 slecht. Zonder werkzaamheden te doen, leven 28 bomen nog 15 jaar of langer en 2 bomen tussen de 1 en 5 jaar. Er is een negatief verplantingsadvies voor alle bomen in de straat. Dit komt onder andere omdat de kabels en leidingen het niet mogelijk maken om het wortelpakket mee te verhuizen.

Riool binnen nu en vijf jaar vervangen

De situatie van het riool is zorgelijk. Het riool is tussen de 61 - 89 jaar oud, en daarmee in theorie aan vervanging toe. De rioolinspecties bevestigen dit. Vanuit rioolbeheer is het dringende advies om binnen nu en vijf jaar het slechte riool te vervangen voor een gescheiden riool. Eén voor het afvalwater (vuilwater of rioolwater) en één voor het regenwater. 

Planning

Rekening houdend met het broedseizoen worden de bomen tussen oktober 2023 en maart 2024 verwijderd. Inwoners kunnen meedenken over het Schetsontwerp in week 27. De uitvoering van de reconstructie staat gepland rond de zomer van 2024. Alle informatie is te lezen op www.woerden.nl/reconstructieleliestraat.