Noodopvang asielzoekers aan De Bleek 1

De gemeente Woerden gaat vanaf half augustus gedurende 1 jaar zorgen voor de noodopvang van 200 asielzoekers. Dit gebeurt in De Bleek 1 in Woerden.

Waarom noodopvang?

Er zijn te weinig asielopvangplekken in ons land. Deze zomer sluiten veel tijdelijke opvanglocaties. Het COA heeft om die reden een beroep gedaan op alle gemeenten in Nederland. 

Inloopbijeenkomst op 8 juli voor inwoners en ondernemers uit Woerden

Wij begrijpen dat u mogelijk vragen, zorgen of ideeën heeft. Op www.woerden.nl/vluchtelingen vindt u meer informatie en vragen en antwoorden. Ook organiseren we een inloopbijeenkomst. We beantwoorden uw vragen en schrijven uw ideeën op. Kom gerust langs, de koffie en thee staan klaar! 

U kunt op maandag 8 juli 2024, tussen 18.00 tot 20.30 uur binnenlopen bij het gemeentehuis Woerden (raadzaal). 

Wat gebeurt er met de Oekraïense vluchtelingen?

Op dit moment wonen er Oekraïense vluchtelingen op De Bleek 1. Zij blijven hier voorlopig wonen. De noodopvang leidt voor hen tot een nieuwe woonsituatie. Voorop staat dan ook dat het samenleven in De Bleek 1 in goede banen wordt geleid. We overleggen met de betrokkenen wat hiervoor nodig is.

Meer informatie: www.woerden.nl/vluchtelingen