Het college van Woerden stelt Reijerscop voor als locatie voor windenergie

Vorig jaar heeft de gemeenteraad afspraken gemaakt over duurzame energie. De raad heeft aangegeven waar zonnevelden mogen komen. Voor windturbines heeft de raad nog geen keuze gemaakt. De raad vroeg het college van burgemeester en wethouders om twee polders, Barwoutswaarder en Reijerscop, eerst met elkaar te vergelijken. Uit die vergelijking blijkt dat Reijerscop het meest geschikt is. Het is nu aan de gemeenteraad om een definitief besluit te nemen.

Het college heeft de twee gebieden op verschillende punten naast elkaar gelegd. Er is gekeken naar het aantal woningen dat in de buurt ligt. En naar plannen voor windenergie in buurgemeenten. Ook is er gekeken of de windturbines straks op het elektriciteitsnet aangesloten kunnen worden en of ze niet midden in een natuurgebied zouden komen.

Inspreken

Het college heeft nu een raadsvoorstel aan de gemeenteraad gestuurd om verder te gaan met windenergie in Reijerscop. Het is aan de gemeenteraad om hier een besluit over te nemen. Inwoners die hun mening mee willen geven aan de raad, kunnen inspreken bij de vergadering. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeenteraad.

Het vervolg

Als de raad een definitieve keuze voor een gebied heeft gemaakt, dan gaat het college in dat gebied verder in gesprek met bewoners en met natuur- en milieuorganisaties en landbouworganisaties. In dat gesprek brengen we in kaart welke zorgen en wensen er leven in een gebied en hoe we daarmee om kunnen gaan. Ook verkennen we welke kansen de komst van windenergie kan brengen voor de omgeving.