Gemeente krijgt certificaat voor verminderen CO2-uitstoot

Deze maand heeft de gemeente Woerden het certificaat voor niveau 3 van de CO2- Prestatieladder behaald. De CO2-Prestatieladder geeft aan hoe klein de CO2-uitstoot is van een organisatie. Hoe hoger je niveau op de ladder, hoe meer stappen je hebt gezet om je uitstoot terug te dringen.

We hebben onze CO2-uitstoot berekend vanaf 2021 en dat doen we nu elk half jaar. Ieder jaar bekijkt een onafhankelijke controleur of we onze maatregelen goed hebben uitgevoerd. 

De gemeente is goed op weg. In 2022 hebben we 8% minder CO2 uitgestoten dan in het jaar 2021. In 2022 heeft de gemeente Woerden (inclusief verbonden partij Ferm Werk) 936 ton CO2 uitgestoten. Dit kunnen we verdelen in:

  • 818 ton CO2 door gas- en brandstofverbruik gemeentelijke organisatie
  • 98 ton CO2 door elektriciteitsverbruik Ferm Werk
  • 20 ton CO2 door zakelijk vervoer

Niveau 3

De gemeente heeft nu niveau 3 gehaald. Tot en met niveau 3 gaat de prestatieladder over de CO2-uitstoot van je eigen organisatie en activiteiten. Vanaf niveau 4 en 5 gaat het ook om het verminderen van de uitstoot in de keten om je organisatie heen, bijvoorbeeld bij leveranciers en samenwerkingspartners.

Ambities gemeente Woerden

De gemeente wil de komende jaren een certificering op een hoger niveau halen. In 2026 willen we 27% minder CO2 uitstoten dan in 2021. Om dat te halen nemen we maatregelen bij het gemeentelijk vastgoed, bij dienstreizen, woon- werkverkeer en in ons energieverbruik. 

De gemeente zet zich ook in om informatie uit te wisselen met anderen. Zo kunnen we samen nieuwe mogelijkheden voor CO2-vermindering verkennen. Kijk voor meer informatie op onze website

Zelf je CO2-voetafdruk berekenen?

Dat kan via de website van Milieu Centraal. Hier ontdek je ook wat jouw CO2- uitstoot is in vergelijking met die van anderen. En je vindt tips om je CO2- voetafdruk te verkleinen.