Gemeente en drinkwaterbedrijf werken samen aan groene energie

Op woensdag 9 november ondertekenden wethouder Jelmer Vierstra en Walter van der Meer, directeur van Oasen, een overeenkomst om samen te werken aan duurzame energie. Oasen gaat ongeveer 1.000 zonnepanelen leggen op het dak van het nieuwe zuiveringsstation in Kamerik.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Wethouder Jelmer Vierstra: ‘Meer dan ooit zien we om ons heen hoe belangrijk het is dat we overschakelen op duurzame energie. Onze gemeenteraad heeft hiervoor stevige ambities uitgesproken. Prioriteit is het benutten van daken voor zonne-energie. Niet ieder dak is daar nu geschikt voor. Dus moeten we nieuwe daken hier zeker voor benutten. Ik ben blij dat Oasen die ambitie deelt en nu met ongeveer 1.000 panelen in een keer het verbruik van zo’n 100 huishoudens duurzaam opwekt. Wij kijken er naar uit om samen met Oasen te blijven leren over duurzame energie. Ik hoop dat deze mooie stap anderen inspireert. Ieder nieuw dak in Woerden leggen we wat mij betreft vol met zonnepanelen.’

Energieneutraal drinkwaterbedrijf

Walter van der Meer: ‘Net als schoon kraanwater is energie nodig om te kunnen leven, wonen en werken. Om de klimaatverandering tegen te gaan is de overgang naar een duurzame energievoorziening noodzakelijk. Samenwerken is essentieel om te komen tot duurzame oplossingen voor de maatschappij. Als drinkwaterbedrijf dragen wij graag ons steentje bij aan de energietransitie. Deze samenwerking met gemeente Woerden past uitstekend binnen onze ambitie om een energieneutraal drinkwaterbedrijf te worden. Het dak van ons nieuwe zuiveringsstation aan de s’-Gravensloot komt vol te liggen met zonnepanelen. Hetzelfde geldt voor de daken van onze  drinkwaterreservoirs op dat terrein. Het gaat vooralsnog om 3.600 vierkante meter.’