Duidelijkheid over de volgorde van ruimtelijke projecten

De gemeente geeft graag duidelijkheid over de volgorde waarin ze start met nieuwe ruimtelijke projecten. Mensen met een plan hiervoor willen dat graag. Met ruimtelijke projecten bedoelen we plannen voor grote projecten voor woningbouw en bedrijfslocaties.

Voorraadlijst met ruimtelijke projecten

De gemeente heeft een lijst met projecten die zij nu al uitvoert. Ook is er een voorraadlijst. Op de voorraadlijst staat het volgende: 

  • Grote ruimtelijke plannen die in een volgorde staan van 1 tot 10. Met nummer 1 start de gemeente als eerste. 
  • Plannen die nog geen volgorde hebben. Het ene plan is nog meer onderzoekend, het andere is bijna klaar voor de start. De plannen die nog geen volgorde hebben zijn nieuw op de lijst of starten pas later. Wel vindt voor al deze plannen nu al voorbereidend werk plaats. 

Waarom is prioritering nodig?

Als je weet of je plan voorrang krijgt, kun je op het goede moment de goede voorbereidingen nemen. Je krijgt hiermee meer grip op je plan. Het brengen van een volgorde in projecten is nodig omdat er:  

  • de laatste jaren veel meer ruimtelijke plannen bij de gemeente binnen komen
  • bij de gemeente te weinig personeel is om zich over deze plannen te buigen.  

Het grote aantal plannen is onder meer een gevolg van het woningtekort. Maar ook van de versoepeling van de regels voor het bouwen van woningen. Er mag en er kan meer, dus komen er meer plannen bij de gemeente binnen. Ook de komst van de Omgevingswet speelt een rol. Veel mensen met een plan willen hun plan vaststellen voordat deze nieuwe regels gelden. Het kost allemaal extra inzet van de gemeente.  

Regels om de volgorde te bepalen

Bij het wel of geen voorrang geven van een project, gebruiken we een aantal regels. We kijken bijvoorbeeld naar de invloed die het project heeft op de omgeving. Of naar hoe belangrijk het is voor onze stad of voor sommige groepen. En of veel inwoners het willen. Ook is de relatie met andere onderwerpen van invloed, zoals verkeer en wegen. Daarnaast kijken we naar risico’s die er zijn als we het project niet uitvoeren. En naar de financiële gevolgen daarvan. 

Onverwachte gebeurtenissen

De volgorde op de voorraadlijst is voor ons richtinggevend. Maar sommige maatschappelijke gebeurtenissen kunnen er voor zorgen dat we deze moeten aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan zoiets als de opvang van Oekraïners. We doen ons best om de voorraadlijst niet vaker dan eens in het halfjaar aan te passen. In de tussentijd doen wij er nog steeds alles aan om zo veel mogelijke ruimtelijke projecten af te ronden en te starten.