Baggeren in Harmelen

Baggerbedrijf Midden Nederland is begonnen met het baggeren van een aantal watergangen in Harmelen. Er wordt gewerkt aan de Gerverscop, de Dorpeldijk, de Breudijk, Haanwijk, de Heldamweg en de Hugo de Vriesweg. Het baggeren duurt tot ongeveer half februari.

Weg blijft open

Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen, wordt de weg niet afgesloten tijdens het baggeren. Wel kunnen de werkzaamheden voor enige vertraging zorgen. Dit zal op de momenten zijn dat de bagger vanuit de boot wordt overgeladen op een vrachtwagen.

Waarom baggeren?

Baggeren verbetert de waterkwaliteit en bevordert de doorstroming. Op de bodem van iedere vijver, sloot of waterpartij verzamelt zich gaandeweg een laag bagger. Dit bestaat uit gevallen blad, plantenresten en zwerfvuil. Deze laag wordt steeds dikker. De watergang wordt ondieper, waardoor deze niet meer voldoende water aan- en afvoert. Dit heeft gevolgen voor de waterkwaliteit, de planten en dieren maar levert ook problemen op in extreem natte en droge periodes. Om dit te voorkomen is regelmatig baggeren nodig.