Advies aan gemeenteraad: flexwoningen in combinatie met asielzoekerscentrum

Locatie Parklaan-Weidepad uitgesloten

Het college vindt dat iedere inwoner recht heeft op een betaalbare en geschikte woning. Flexwoningen passen in dit idee. Wel geeft het college aan dat de focus ligt op permanente woningbouw.

Als reactie op het voorstel van de VVD pleit het college voor het volgende:

  • Bouwen van flexwoningen in combinatie met een asielzoekerscentrum (dat laatste op verzoek van het COA). De plek hiervoor is nog onbekend. Parklaan-Weidepad is hiervoor volgens het college geen optie.
  • Nu nog geen flexwoningen op de locatie Parklaan-Weidepad
  • Geen flexwoningen in de wijken Snellerpoort en Stationsgebied.

Waarom wel flexwoningen maar waarom niet nu?

Flexwoningen dragen volgens het college bij aan het tijdelijk verminderen van de woningnood in Woerden. Deze kleine huurwoningen voor maximaal 15 jaar zijn snel te bouwen, in verhouding goedkoop, van goede kwaliteit en aantrekkelijk voor veel verschillende groepen inwoners. De meerderheid (circa 70%) is bedoeld voor lokale woningzoekenden en 30% is bedoeld voor statushouders.

De locaties Snellerpoort en Stationsgebied vallen af omdat de gemeente hier binnen 15 jaar blijvende woningen gaat bouwen voor de zojuist genoemde doelgroepen. De locatie Parklaan-Weidepad valt wat betreft het college vooralsnog ook af. Vanwege het personeelstekort bij de gemeente is er momenteel namelijk geen capaciteit voor:

  • een zorgvuldig onderzoek naar de plus- en minpunten van deze locatie.
  • een uitgebreid onderzoek naar de geschiktheid van een andere locatie.

Onderzoek doen naar een mogelijke locatie vindt het college wel van groot belang. Maar zo'n onderzoek duurt lang en kost geld. Hierin moet namelijk aandacht komen voor veel verschillende aspecten. Te denken valt aan leefbaarheid, behoeften van omwonenden, milieu- en geluidsaspecten, kosten, bodembewerking en ambtelijke capaciteit.

Gewenste stappen

Het college zou graag de volgende stappen willen nemen. Die legt zij aan de gemeenteraad voor:

  • Onderzoek naar de bouw van flexwoningen, in combinatie met een asielzoekerscentrum.
  • Pas uitgebreid onderzoek naar een andere mogelijke locatie als dat past binnen de begroting, dus als er genoeg personeel en geld is.
  • De begroting wordt in het najaar behandeld. Een definitief besluit voor wel of geen verder onderzoek naar flexwoningen volgt dan ook later.