Aanvullende energievergoeding bij hoge jaarafrekening energie

Steeds meer inwoners hebben moeite om hun rekeningen te betalen door de gestegen prijzen. De jaarafrekening energie kan zo’n rekening zijn waardoor mensen nog verder financieel in de knel komen. Als dat het geval is, kan de gemeente Woerden mogelijk bijspringen en de rekening eenmalig (gedeeltelijk) betalen.

Het energiebedrijf stuurt ieder jaar een jaarafrekening. Op de jaarafrekening verrekent de leverancier de bedragen die per maand als voorschot zijn betaald met het echte verbruik. Deze afrekening kan door de hoge energieprijzen nu een flinke tegenvaller zijn.

Niet inkomen maar draagkracht is leidend

De gemeente Woerden kan in een aantal gevallen de jaarrekening geheel of voor een deel betalen. Hiervoor is nu de aanvullende energievergoeding. Het team schuldhulpverlening van de gemeente beoordeelt de aanvraag van de vergoeding. Daarbij kijken ze niet alleen naar het inkomen van de inwoner. Vooral de uitgaven en de financiële draagkracht van de aanvrager spelen een rol.

Jacques Rozendaal, wethouder gemeente Woerden: “De energiecrisis en stijgende prijzen van boodschappen zorgen ervoor dat een steeds grotere groep mensen in geldproblemen komt. Ook mensen met een middeninkomen. Zij komen niet in aanmerking voor de andere regelingen, omdat ze een te hoog inkomen hebben. Bij de aanvullende energievergoeding kijken we in Woerden dus breder dan alleen het inkomen. Hiermee creëren we de mogelijkheid om ook inwoners met een middeninkomen te ondersteunen.” 

Aanvraag aanvullende energievergoeding

Het team schuldhulpverlening van de gemeente beoordeelt de aanvraag van de vergoeding. Voor meer informatie kunt u bellen met telefoonnummer 0348-428600. Aanmelden voor de vergoeding kan via een mail naar info@woerdenwijzer.nl.