Rekenkamercommissie

U leest hier wat de functie van de rekenkamercommissie is, wie de leden zijn en welke onderzoeken deze commissie zoal doet.

Functie

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die elk jaar onderzoek doet naar het beleid van de gemeente. De commissie onderzoekt o.a. of het college gemaakte afspraken goed uitvoert, het geld goed besteedt en vastgestelde doelen bereikt.

Leden

De rekenkamercommissie bestaat uit 3 leden.

Onderzoeken

U kunt hier alle onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie bekijken.