Collegevergadering 29 november 2022

D/22/080611 | Raadsinformatiebrief Rode Contouren Kamerik

Advies

Stem in met de inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief (D/22/081213) over het verleggen van de Rode Contouren ter hoogte van Kamerik Noord-Oost 3 en stuur deze naar de raad.

Besluit:

akkoord.

 

D/22/080998 | Reactie gemeente Woerden op brief provincie over locaties windenergie

Advies

Instemmen met de inhoud van bijgevoegde brief aan de provincie over hun verzoek om meer locaties voor windenergie.

Besluit:

akkoord.

 

D/22/078673 | Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Progressief Woerden inzake Woerden ook Regenbooggemeente

Advies

In te stemmen met de raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 42 vragen van de fractie van Progressief Woerden, en deze aan de gemeenteraad te verzenden.

Besluit:

akkoord.

 

D/22/080901 | Realisatie kruispuntplateaus Veluwemeer

Advies

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de realisatie van kruispuntplateaus op het Veluwemeer en stuur deze naar de raad.

Besluit:

akkoord.

 

D/22/081438 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Progressief Woerden inzake Inclusief Sinterklaasfeest in Woerden, niet pas in 2024

Advies

In te stemmen met de raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 42 vragen van de fractie van Progressief Woerden, en deze aan de gemeenteraad te verzenden.

Besluit:

akkoord.

 

D/22/081038 | Schriftelijke-vragen-Progressief-Woerden-Koeiemart-wat-een-feest

Advies

Akkoord gaan met de beantwoording van de schriftelijke-vragen-Progressief-Woerden-Koeiemart-wat-een-feest!

Besluit:

akkoord.