Collegevergadering 18 juni 2024

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Mariëtte Pennarts, Roy Luca, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen

 

D/23/119421 | Stand van zaken Wet Inburgering 2021

Advies 

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief met bijlage 'Evaluatie inburgering Woerden' en stuur deze naar de gemeenteraad. 
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde reactie op het advies van de Participatieraad naar aanleiding van de evaluatie en stuur deze naar de Participatieraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/144507 | Variantenstudie Amsterdamlaan - Eilandenkade inclusief fietsroute 1a

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de variantenstudie Amsterdamlaan - Eilandenkade inclusief fietsroute 1a en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/148411 | Eindrapport evaluatie dienstverleningsovereenkomst Woerden-Oudewater

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief inclusief het eindrapport evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst tussen Woerden en Oudewater en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/145126 | Wijzigingsbesluit Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Woerden

Advies 

Het bijgevoegde Wijzigingsbesluit Leidraad invordering gemeentelijke belastingen vast te stellen. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/146784 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Inwonersbelangen inzake Beveiliging tijdens evenementen - vervolg

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van fractie Inwonersbelangen inzake ' Beveiliging tijdens evenementen - vervolg' en verzend deze aan de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/142435 | VTH jaarverslag 2023 en uitvoeringsprogramma 2024

Advies 

1. Besluit het VTH Jaarverslag 2023 en Uitvoeringsprogramma 2024 vast te stellen; 
2. Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over het VTH Jaarverslag 2023 en het Uitvoeringsprogramma 2024 en verstuur deze naar de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/146581 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van De Woerdense VVD inzake Bouwen en ondernemen zonder energie

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van fractie De Woerdense VVD inzake ' Bouwen en ondernemen zonder energie' en verzend deze aan de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/147008 | Vaststellen uitgifteprotocol met selectiecriteria voor kavels op de bedrijventerreinen Burgemeester van Zwietenweg in Woerden en Uitbreiding Putkop in Harmelen

Advies 

1. Besluit om bijgevoegd uitgifteprotocol met selectiecriteria voor de locaties Burgemeester van Zwietenweg in Woerden en Uitbreiding Putkop in Harmelen vast te stellen; 
2. Besluit om de inschrijving te openen op het moment dat het bestemmingsplan/de bestemmingsplannen Putkop en/of Burgemeester van Zwietenweg onherroepelijk is/zijn en de gemeente de volledig eigendom van de gronden heeft verkregen; 
3. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het vastgestelde uitgifteprotocol met selectiecriteria en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/140792 | Bescherming bastions Torenwal - Hogewal

Advies 

Stem in met de raadsinformatiebrief over de bastions Torenwal en Hogewal met kenmerk D/24/140794 en stuur deze aan de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/24/147879 | Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard

Advies 

Besluit de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard te wijzigen overeenkomstig bijgevoegd wijzigingsbesluit. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/143377 | Vaststellen bestemmingsplan "Rietveld 91 te Woerden" met identificatienummer NL.IMRO.0632.BPRietveld91-bVA1

Advies

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1. in te stemmen met de Staat van wijzigingen met documentnummer D/24/146245;
2. het bestemmingsplan 'Rietveld 91 te Woerden' met de digitale planidentificatie NL.IMRO.0632.BPRietveld91-bVA1 overeenkomstig de staat van wijzigingen gewijzigd vast te stellen;
3. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Besluit

Akkoord