Collegevergadering 14 november 2023

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Ad de Regt, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, (gedeeltelijk) Kasper Driehuijs en Iris Jansen

 

D/23/125033 | Verkenning mogelijkheden kernenergie

Advies

1. Stem in met de raadsinformatiebrief over 'Verkenning mogelijkheden kernenergie' en verzend deze naar de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/121744 | Vaststellen belastingverordeningen 2024 Woerden

Advies 

1. Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om de volgende belastingverordeningen vast te stellen: 
01.    Verordening onroerende-zaakbelastingen 2024 
02.    Verordening riool- en waterzorgheffing 2024 
03.    Verordening reinigingsheffingen 2024 
04.    Verordening precariobelasting 2024
05.    Verordening parkeerbelastingen 2024
06.    Verordening verblijfs- en toeristenbelasting 2024-2025 
07.    Verordening lijkbezorgingsrechten 2024
08.    Verordening marktgelden 2024 
09.    Verordening havengelden 2024
10.    Legesverordening 2024 
11. Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2024 
2. De verordening hondenbelasting 2023 in te trekken. 

Besluit

Akkoord

 

D/23/124253 | Treasurystatuut 2024

Advies 

1. De raad voor te stellen: het treasurystatuut gemeente Woerden 2024 vast te stellen; 
2. Het treasurystatuut, vastgesteld door het college op 16 december 2014, in te trekken op het moment dat het Treasurystatuut gemeente Woerden 2024 in werking is getreden.

Besluit

Akkoord