Collegevergadering 13 februari 2024

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Roy Luca, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen

 

D/24/132944 | Fietsstad 2026

Advies 

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief 'Fietsstad 2026' en stuur deze naar de raad. 
2. Besluit tot het toevoegen van onderstaande 12 fietsroutes aan het VerkeersMaatregelen Plan. 
- Zeeweg
- Hoge Rijndijk (ri Barwoutswaarder) 
- Utrechtsestraatweg 
- Vossenschanslaan
- Chrysantstraat
- Rembrandtlaan (ten oosten van J. Israelslaan)
- Dorpsstraat
- Raadhuislaan
- Accacialaan
- Middellandbaan
- Wulverhorstbaan
- Noordzee
- Jozef Israelslaan
3. Besluit om fietspaden die minimaal 3 meter breed zijn niet als fietsknelpunt te beschouwen. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/132178 | Ontwikkelingen Integraal Zorgakkoord (IZA) en regioplan Midden Nederland

Advies 

Kennis nemen van ontwikkelingen Integraal Zorgakkoord (IZA) middels raadsinformatiebrief (D/24/132180) en regioplan Midden Nederland (D/24/132149). 

Besluit

Akkoord

 

D/24/134153 | Raadsinformatiebrief Schulenburch actueel

Advies

Stem in met de inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief (D/24/134155) over de stand van zaken betreffende de Schulenburch en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord 

 

D/24/132685 | Update Evenementenbeleid gemeente Woerden

Advies 

1. Het Evenementenbeleid 2024 vast te stellen.
2. Het Evenementenbeleid 2017, vastgesteld op 12 september 2017, in te trekken. 
3. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief (D/24/133378) over de wijzigingen in het evenementenbeleid en deze aan de raad te sturen.

Besluit

Akkoord

 

D/23/130104 | Jaarverslag klachten

Advies 

1. Besluit het Jaarverslag klachten 2020-2022 vast te stellen; 
2. Stem in met de inhoud van bijvoegde raadsinformatiebrief over het Jaarverslag klachten 2020-2022 en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/135530 | Management Letter en Board Letter 2023 - ETL Accountants

Advies 

1. Neem kennis van de Managementletter 2023 en de Boardletter van ETL Accountants 
2. Stem in met de bestuurlijke reactie op de Boardletter 2023 en stuur deze samen met de Boardletter 2023 aan de Auditcommissie 

Besluit

Akkoord

 

D/24/135421 | Plaatsing Flexflitsers

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de plaatsing van twee Flexflitsers en stuur deze door naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/24/135224 | Collegevoorstel Art 42 vragen RvO CDA, Bereikbaarheid (spoed)apotheek in avond, nacht en weekend

Advies 

Stem in met de bijgevoegde raadsinformatiebrief (D/24/135226) met daarin de beantwoording van de vragen van het CDA Woerden "Bereikbaarheid (spoed)apotheek in avond, nacht en weekend" en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/134642 | Leerlingenprognoses en Ruimtebehoefte Primair en Voortgezet Onderwijs Gemeente Woerden 2023 - 2041

Advies 

1. Stel het rapport Leerlingenprognoses en Ruimtebehoefte Primair en Voortgezet Onderwijs Gemeente Woerden 2023 - 2041 van Planning Verband Groningen BV (versie november 2023, D/24/135728) vast. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/134203 | Herbenoeming lid raad van toezicht Minkema College, januari 2024

Advies 

1. Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om een lid van de raad van toezicht van de Stichting Minkema College voor openbaar voortgezet onderwijs in Woerden en omstreken te herbenoemen met terugwerkende kracht, van 1 januari 2024 tot 1 januari 2028. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/134213 | Herbenoeming lid raad van toezicht Stichting Klasse, januari 2024

Advies 

1. Stel bijgevoegd raadsvoorstel (D/24/134214) vast voor de (her)benoeming van twee leden van de raad van toezicht van Stichting Klasse. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/134706 | Beantwoording art. 42-vragen VVD inzake 'Nieuwe start voor starters door huisvestingswet'

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 42-vragen van VVD over 'Nieuwe start voor starters door huisvestingswet' en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/24/133225 | Wijzigingsplan en omgevingsvergunning Barwoutswaarder 59

Advies 

1. Het wijzigingsplan 'Boerderij Langehoeve, Barwoutswaarder 59' met identificatienummer NL.IMRO.0632.WPBarwoutswaard59-wVA1“ ongewijzigd vast te stellen.
2. De omgevingsvergunning (OLO 7073795) voor Barwoutswaarder 59 te verlenen.

Besluit

Akkoord