Collegevergadering 02 juli 2024

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Mariëtte Pennarts, Roy Luca, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen

 

D/24/148818 | Reactie Afval Verwijdering Utrecht (AVU) op zienswijzen over de Begrotingswijziging 2024 en de Ontwerpbegroting 2025

Advies 

1. Stem in met de bijgevoegde raadsinformatiebrief ‘Reactie Afval Verwijdering Utrecht (AVU) op zienswijzen over de Begrotingswijziging 2024 en Ontwerpbegroting 2025’ en stuur deze door naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/146951 | Collegevoorstel beantwoording brief van de provincie: “Meest kansrijke gebieden windenergie”

Advies 

Stem in met de inhoud van de bijgevoegde brief aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht (D/24/146965), onderteken de brief en stuur deze naar de provincie. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/149166 | Raadsinformatiebrief - Reactie gemeente Woerden op de Energievisie van de provincie Utrecht

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief (D/24/148216) over de 'Reactie van de gemeente Woerden op de Energievisie van de provincie Utrecht' en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/24/148783 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Inwonersbelangen inzake Plofkraak ATM Geldautomaat in de Voorstraat

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van fractie Inwonersbelangen inzake ' Plofkraak ATM Geldautomaat in de Voorstraat.' en verzend deze aan de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/145333 | Aanwijzing AVOI toezichthouder B. Voss

Advies 

Besluit de in de bijlage genoemde persoon aan te wijzen als Toezichthouder kabels en leidingen.

Besluit

Akkoord