Nieuws

  • Het college van Woerden stelt Reijerscop voor als locatie voor windenergie

    24 november 2022

    Vorig jaar heeft de gemeenteraad afspraken gemaakt over duurzame energie. De raad heeft aangegeven waar zonnevelden mogen komen. Voor windturbines heeft de raad nog geen keuze gemaakt. De raad vroeg het college van burgemeester en wethouders om twee polders, Barwoutswaarder en Reijerscop, eerst met elkaar te vergelijken. Uit die vergelijking blijkt dat Reijerscop het meest geschikt is. Het is nu aan de gemeenteraad om een definitief besluit te nemen.

  • € 70 voor huurders & huiseigenaren met Energie-bespaarbon

    17 november 2022 2022 11 01 foto persbericht - bronvermelding gemeente Woerden

    Heeft u de Energie-bespaarbon nog niet besteed? Dat kan nog maar een paar weken! Ruim 2.300 inwoners hebben al meegedaan. Er is geld voor 7.000 huishoudens.