Minder maaien in april en mei

De gemeente Woerden maait minder in april en mei. Bermen en slootkanten laten we vaker groeien en een gedeelte van de gazons maaien we minder of niet. Bloemen en planten kunnen beter groeien en insecten voedsel kunnen meer vinden. Dit jaar maaien we nog meer veldjes niet. Hierdoor ontstaat er een groter en rijker leefgebied voor bijen en vlinders.

Waar maaien we wel?

Niet overal kunnen we het gras en de kruiden zomaar laten groeien. Speelvelden, hondenuitrenvelden en kleine gazons maaien we bijvoorbeeld wel. Daarnaast is het nodig om voor de verkeersveiligheid bermranden en zichthoeken bij kruispunten en drukke fietspaden te blijven maaien. Van de totaal oppervlakte van 2.363.500 m2 grassen in de gemeente Woerden, wordt 33.900 m² niet of minder gemaaid in april en mei.

Voordelen van minder maaien

Door minder te maaien krijgen bloemen en planten meer kans om langer te bloeien en te groeien. Hierdoor ontstaat er een beter leefgebied voor verschillende insecten, zoals bijen, kevers, vlinders en hommels. Die insecten zijn weer voedsel voor vogels of andere dieren. Ook helpt het niet of minder maaien de negatieve effecten van klimaatverandering minder te maken. De aannemers maaien vaak vanaf half april niet meer. Dit sluit beter aan op de levenscyclus van veel soorten wilde bijen, die gemiddeld 6 tot 8 weken duurt. Vanaf half juni worden de meeste bermen en velden weer gemaaid.

Het aangepaste maaibeleid kost niets extra, maar levert ook geen geld op. Een maand minder maaien zorgt voor iets minder kosten dan normaal. Die kostenbesparing gebruiken we om het gras in juni weer normaal te maaien.